Quick View.

Wednesday, January 6, 2010

Bangsa yang cemerlang.


“…..Kalau engkau kaya pemurahlah, tolonglah orang susah. Kalau engkau ditakdirkan miskin sabar dan tabahlah. Kedua-dua golongan ini disukai Allah. Tuhan redha, Tuhan suka, Dia beri pahala
Kalau engkau pemimpin, rendah dirilah, disukai Allah. Jadikanlah dirimu ibu dan ayah.Ciri-ciri pemimpin itu laksana ibu dan ayah
Engkau akan disukai, engkau akan disayangi dan dihormati. Kalau engkau berilmu jadilah obor.
Masyarakat mendapat pimpinan daripada cahaya ilmumu. Engkau mendapat pahala, Tuhan redha
Kaum atau bangsa maju dan berjaya.
Kalau engkau pemuda, berilah tenaga untuk agama dan bangsa. Tenagamu sangat diperlukan oleh bangsa dan Negara .Jangan hanya habiskan masa terbuang sia-sia .Agama, bangsa, negara rugi tidak ada pembela
Kalau engkau pemudi jadilah pemalu dan bersopan..Agar kamu tidak merosakkan pemuda-pemuda bangsa.Jika mereka rosak, rosaklah bangsa.Rosak bangsa semua kita rugi dan kecewa….”

No comments:

Post a Comment